Niklas rodeo

Sverige och NATO

2022-05-17

Nato can be chased away.


Sverige ansöker om medlemskap i NATO. Turkiet försöker förvägra Sverige medlemskap. USA lär till följd sannolikt hota Turkiet till att låta Sverige gå med.

I dagsläget är NATO inte mycket mer än ett nordamerikanskt verktyg. NATO gör vad USA säger åt dem att göra, och NATO gör det. Dessutom fungerar NATO perfekt som ett sorts verktyg för att reta Ryssland, vilket är något som skett sedan 1950-talet.

När Gorbatjov förhandlade med NATO lovade USA att NATO “inte skulle expandera en tum ytterligare åt öst”. Gorbatjov ville till och med skapa allianser mellan öst och väst, förutsatt att NATO inte skulle utökas åt öster. USA (och NATO) lovade Gorbatjov detta och bröt det strax därefter.

NATO grundades för att begränsa Sovjetunionen. Efter kalla kriget och Sovjets kollaps fortsatte expanderingen av NATO, dirigerad av USA.

När USA bestämde sig för att illegalt invadera Afghanistan skedde det med hjälp från NATO. Och Sverige, som långt innan dess hjälpt NATO genom att skicka trupper, pengar och vapen. Sverige skickade militära förband till f.d. Jugoslavien där NATO upprepat begick internationella krigsförbrytelser. NATO bombade Serbien varje dag i fyra månader. Folk dog, inget skedde. I USA skedde ingenting. Amerikaner dog inte i drivor, till skillnad från vad som hänt i Korea, Vietnam, Irak, vilket förklarar varför NATO var en oerhörd framgång för USA; amerikanska medier rapporterade inte mer om detta än vad Vita Huset bad dem att repetera.

Nu befinner vi oss i ett läge där USA upprepat har uppretat Den Ryska Björnen. Detta är tydligt. NATO har genomfört övningar oerhört många tum öster om f.d. Tyskland och har även försökt få Ukraina att gå med i NATO vilket i dagsläget är omöjligt: Ukraina får inte gå med i NATO på grund av interna strider som bryter mot NATO:s ansökningsregler. Själva har Ukraina om vartannat sagt att de vill och inte vill gå med.

I USA utmålas Ryssland paradoxalt som ett land som inte har den minsta kontroll över sina egna trupper, en nation som inte har tillräckligt bra stridsvagnar för att ens kunna ta över en liten stad i ett redan härjat land, samtidigt som Ryssland ska vara Världens Värsta Hot med kärnvapen som de kan ta till när som helst. Västerländsk media är inte benägen att påpeka problemet med att vilja använda kärnvapen för att “försvara sig” mot ett kärnvapenanfall.

George Orwell kallade detta för “doublespeak”, alltså förmågan att kunna ha två paradoxala tankar i huvudet samtidigt utan att störas av det. Wikipedia. 2022. “Doublespeak.” Wikipedia. May 18, 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Doublespeak.

Det är fascinerande att se tidningar som kallar sig seriösa påstå att USA kan vinna ett kärnvapenkrig. Cropsey, Seth. 2022. “Opinion | The U.S. Should Show It Can Win A Nuclear War.” WSJ. April 27, 2022. https://web.archive.org/web/20220517173048/https://www.wsj.com/articles/the-us-show-it-can-win-a-nuclear-war-russia-putin-ukraine-nato-sarmat-missile-testing-warning-11651067733.

Vinna. Ett. Kärnvapenkrig.

Det går inte att vinna krig, ännu mindre ett kärnvapenkrig som skulle utplåna mänskligheten.

Att läsa skräp stänger av en del av vår tankeverksamhet. Med andra ord är det superviktigt att konstant tänka kritiskt, att hela tiden ifrågasätta vad vi läser och försöka nyansera det med att hitta fler historier från olika källor som inte liknar varandra. Ferreira, Caitlin, David Hannah, Ian McCarthy, Leyland Pitt, and Sarah Lord Ferguson. 2020. “This Place Is Full of It: Towards an Organizational Bullshit Perception Scale.” Psychol Rep, December, 16. https://doi.org/10.1177/0033294120978162.

Noam Chomsky sade nyligen något klokt om en modern teori om neutralitet rörande krig mellan USA, Ryssland och/eller Kina: Sankt Ignatios College. 2022. “GC: ‘Sweden In NATO?’ Noam Chomsky And Davor Džalto.” YouTube. May 2, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=1BnbpXkc–Y.

On 2022-04-28, as part of their ‘Global conversations’ series, University College Stockholm and Sankt Ignatios College organised a discussion on the topic ‘Sweden in NATO? The Future of East-West Relations after the War in Ukraine.’ The guest speaker was Noam Chomsky. The conversation was led by Davor Džalto, professor in the Department of Eastern Christian Studies at UCS.

Davor Džalto: In the article I referred to before, […] mentioned [a] survey from 2019 done in 14 European countries which clearly suggested that in the event of war between the US, Russia, and/or China, a vast majority of Europeans would prefer to be neutral, which seems to be quite a reasonable position but doesn’t seem to be reflected in public policies.

Noam Chomsky: Actually, it’s not a reasonable position. It’s based on a misunderstanding of war; a deep misunderstanding.

If there’s a war between the US and Russia, or the US and China, we are all dead, okay? Period. There’s no neutrality.

Optimism finns. Hopp finns. Det gäller bara att ro tillbaka makt från miljardärerna och de som tror att kärnvapen är leksaker.


← Alla tankar.